Jaarverslagen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pas in 2024

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretarieel Jaarverslag 2022
Door de Secretaris.

 

Het afgelopen jaar was een goed jaar voor ons.
Wij konden eindelijk weer een Veteranen dag organiseren voor u.

Een dag die we nog groter konden vieren doordat we officieel bijz. lid van het VP zijn geworden.
En wat was het een leuke dag.
Het weer zat mee en de sfeer was super.
Ook over de opkomst hadden wij niets te klagen.

En dat gaan wij dus ook niet doen.
Verder waren wij aanwezig met een mooie grote groep veteranen bij de dodenherdenking in Drachten en hebben wij op kerstavond weer de
herdenkingslichtjes bij de oorlogsgraven geplaatst.
Helaas was het groepje die hierbij aanwezig waren dit jaar niet zo groot.

En ook onze burgemeester en zijn vrouw hadden dit jaar andere verplichtingen, waardoor zij er niet bij konden zijn.
Laten wij hopen dat wij voortaan met een grotere groep mensen dit teken van respect kunnen geven.
Iedereen is welkom om aan te sluiten.

In september zijn we al weer van start gegaan met de voorbereidingen voor de Veteranen dag 2023.

En hebben we dit jaar onze 1e nieuwsbrief verstuurd.

Nu nog op papier bij de uitnodiging voor de Veteranen dag maar in de toekomst zal deze via mail verstuurd worden

Deze nieuwsbrief is ook hier op de website terug te lezen.
Op de laatste dag van het jaar hebben onze penningmeester en secretaris uit naam van onze stichting de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance en meldkamer) een bedankje, in de vorm van een doos oliebollen, gegeven voor hun inzet in het afgelopen jaar.
De rest van het jaar was het qua evenementen vrij rustig.
En ook hoefden wij (gelukkig maar) niet aan te treden voor een veteranenuitvaart.

Zo hadden we tijd om onze penningmeester rustig verder in te werken en alle administratie die daarbij komt kijken over te dragen.

 

Heeft u over de financiën en/of administratieve dingen vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Thomas H. Bruining                                                                                                                                                                                                        Secretaris Stichting Veteranen Comité Drachten

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretarieel Jaarverslag 2021
Door de Secretaris.

 

2021 was zoals voorspelt niet veel anders dan 2020.

Maar gelukkig kwam er wel licht aan de horizon want eind van het jaar konden we eindelijk bezig met de voorbereidingen voor onze veteranendag in april 2022.

Dit jaar hebben we ook een nieuwe penningmeester gekregen die het stokje van Freerk Meuken heeft overgenomen.

verder hebben we zeer concrete stappen kunnen zetten naar het bijz. lidmaatschap bij het Veteranenplatform.

het heeft even geduurd maar in begin 2022 zijn we toegelaten.

dit jaar hebben wij ook de veteranenuitvaart gestructureerd binnen ons team en kunnen we met een mooie groep vrijwilligers een waardige veteranenuitvaart leveren.

helaas is er dus al een paar keer een beroep op ons gedaan.

maar we staan er en doen het met liefde.

voor de rest hebben we dit jaar alleen de lichtjes bij de oorlogsgraven en de dank oliebollen voor de hulpdiensten gedaan.

 

heeft u over de financiën en/of administratie dingen vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Thomas H. Bruining                                                                                                                                                                                                        Secretaris Stichting Veteranen Comité Drachten

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretarieel Jaarverslag 2020
Door de Secretaris.

 

2020 een jaar waar we weinig konden en mochten doen wegens Corona.

veel kan ik dan ook niet vermelden over wat we hebben gedaan dit jaar.

druk bezig met organiseren van een nieuwe veteranendag maar iedere x moesten we het verschuiven.

uiteindelijk besloten om het te verplaatsen naar 16 April 2022

we gaan er van uit dat het dan wel weer kan/mag.

want ook 2021 ziet er tot nu toe hetzelfde uit als 2020

wat we wel hebben kunnen doen zijn de lichtjes bij de oorlogsgraven op kerstavond en de oliebollen voor Brandweer, Ambulance, Politie en Meldkamer.

voor de rest is het zoals onze oud-penningmeester hieronder beschrijft. 

 

Thomas H. Bruining                                                                                                                                                                                                       Secretaris Stichting Veteranen Comité Drachten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel jaarverslag 2020

Door de toen nog zittende Penningmeester, 

 

Door de wereldwijde pandemie kon helaas de veteranendag in de gemeente Smallingerland niet plaats vinden. Ook andere activiteiten konden niet worden georganiseerd of gerealiseerd. Daarvan waren wij niet alleen de dupe, maar ook andere stichtingen en verenigingen waar wij mee samenwerken.
Door de 1,5 metermaatregel en het beperken van contacten waren veel dingen opeens niet meer mogelijk. Actief fondsen werven door bij bedrijven of instellingen langs te gaan om ons te presenteren was niet mogelijk. Veel moest online en ook daar zat een beperking.
Jammer genoeg was dus 2020 een jaar waarin we weinig financieel konden doen. Gelukkig hebben we een paar giften gehad zodat we de rekening niet in het negatieve hebben gekregen. Het jaar 2020 is ook een jaar geweest waarin we naar alternatieven hebben gezocht om financieel sterker te worden. Dit zou de komende jaren moeten blijken of dit lukt.

 

Freerk Meuken

Oud-Penningmeester Stichting Veteranen Comité Drachten

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen Jaarverslag

Van de voorzitter

Het jaar 2019 was voor de Stichting Veteranen Comité Drachten een lang en druk jaar waar we met
tevredenheid op terug mogen kijken.
De voorbereidingen voor het oprichten van de stichting begon al in het najaar van 2018 en begin
2019 mochten we als bestuur de acte ondertekenen bij de notaris.                                                                                                                              Toen nog met drie personen, maar al snel konden we het bestuur van de stichting uitbreiden tot vijf personen.                                                          We hebben sindsdien niet stilgezeten.                                                                                                                                                                          Voor alle doelstellingen en plannen die we hadden, maar vooral de voorbereiding van de gemeentelijke Veteranendag, hebben we zeer frequent vele uren vergaderd.
Buiten de vergadering om is er ook veel tijd besteed in het leggen van contacten met de gemeente, pers, diverse veteraan gerelateerde organisaties, defensie, scholen en plaatselijke ondernemers.                                                                                                                                      Om de financiën op orde te krijgen hebben we een begroting opgesteld (en bijgesteld), sponsoren gezocht, subsidies aangevraagd en belastingtechnisch de ANBI status gekregen.
Het hoofddoel van afgelopen jaar, het organiseren van Veteranendag Smallingerland was een succes.
Niet alleen de dag zelf, maar de hele voorbereiding is voor het bestuur van de stichting weliswaar een flinke uitdaging geweest, maar we hebben bij de evaluatie mogen concluderen dat we met groot genoegen mogen terugkijken op de voorbereidingen en de dag zelf.                                      Ik wil daarom het bestuur hierbij hartelijk danken voor hun tomeloze inzet.                                                                                                                  We zijn ook onze dank verschuldigd aan hen die deze dag mogelijk hebben gemaakt: de gemeente Smallingerland, de sponsoren, de standhouders en de vrijwilligers die mee hebben bijgedragen aan ons functioneren als stichting en de invulling van Veteranendag Smallingerland. Hierbij is een speciale vermelding voor de docenten en vooral de leerlingen van Singelland De Venen op zijn plaats voor hun enthousiasme bij het bouwen van een observatiepost.
Onze bevindingen over het afgelopen jaar die we in het bestuur al hebben besproken geeft ons het volste vertrouwen dat we ook het komende jaar met groot genoegen en goed gevolg onze taken en doelen kunnen voortzetten en continueren.                                                                          Veel van wat we in 2019 hebben geleerd en opgezet kunnen we meenemen in het nieuwe jaar.                                                                                Dit geeft aan de ene kant wat meer rust, maar geeft ons ook meer ruimte om ons te focussen andere nieuwe zaken en taken die op ons pad komen.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat we in 2020 kunnen voortbouwen op de resultaten van een succesvol 2019!

L.J. Vogelzang
Voorzitter Stichting Veteranen Comité Drachten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretarieel Jaarverslag 2019
Door de Secretaris.

Een spannend en druk 2019 ligt achter ons.
Een jaar waarin Veteranen Comité Drachten een Stichting werd en daadwerkelijk de plannen konden uitvoeren die wij wilden doen.
Naast het officieel een stichting worden moesten er meerdere dingen geregeld worden.
Zo moest er ook een website en een bankrekening komen en hebben wij de ANBI status aangevraagd en gekregen.
Maar ook zijn wij druk bezig geweest met contacten leggen met de Gemeente, sponsoren, de pers, diverse veteraan gerelateerde organisaties, defensie, scholen en plaatselijke ondernemers om onze plannen werkelijkheid te doen worden.
Wij moesten dus geregeld even ons in het nette pak hijsen om weer een gesprek met iemand te hebben.
Vooral het contact met de gemeente moest goed verlopen en gelukkig was en is nog steeds de samenwerking met de gemeente heel goed.
Uiteindelijk heeft al dit werk gerelateerd dat wij een aantal prachtige dingen hebben neergezet.
Het belangrijkste en grootste hiervan was toch wel de organisatie van de lokale Veteranendag.
Die ondanks het wat mindere weer zeer geslaagd was.
Naast deze mooie dag stonden wij ook weer met een grote groep Veteranen bij de Dodenherdenking op 4 Mei in het van Haersmapark waar wij namens alle Veteranen en hun thuisfront een krans hebben gelegd.
Op 3 Mei waren wij uitgenodigd bij de voorstelling van “Theater op de Dam”.
Een theaterstuk gemaakt van waargebeurde verhalen uit de tweede wereld oorlog.
Wij hebben samen met Nieuw Guinea Veteraan Koos Visser geholpen bij het tot stand komen van dit stuk.
En ook dit jaar zijn wij gevraagd om te helpen.
In april hadden wij de eer om tijdens de uitvaart van Indië Veteraan Arend Wolters een ere wacht te verzorgen.
Dit was een waardige en emotioneel afscheid en de familie was/is ons zeer dankbaar hiervoor.
In Augustus stonden wij met een kleine delegatie bij de Indië Herdenking in Almelo waar Arend zijn naam is bijgezet op het monument aldaar.
Wij zijn ook aanwezig geweest bij de Veteranendag in Hoogezand om te kijken hoe zij hun dag hadden.
Dit omdat zij hetzelfde concept hadden als die wij hebben.
Hier hebben wij aardig wat bruikbare punten uit gehaald waardoor onze dag soepeler is verlopen.
Op 7 September was dan eindelijk onze grote dag. De lokale Veteranendag.
Een dag waar iedereen over te spreken was.
Net voor kerst is er een delegatie bij het kerstdiner van Echos Homebase te Havelte geweest waar we hebben genoten van een heerlijk kerstdiner.
Op kerst avond hebben wij met een mooie groep Veteranen, Thuisfront en Vrienden van de Stichting Lichtjes geplaatst bij de oorlogsgraven in Drachten en Drachtstercompagnie.
En op oudejaarsdag 31 December zijn de Penningmeester en Ik langs de Politie, Brandweer, Ambulancedienst en Meldkamer Noord Nederland geweest en hebben hun een bedankje voor hun inzet het afgelopen jaar, in de vorm van een portie oliebollen, gebracht.
Helaas was er niemand bij de Brandweer kazerne dus hun portie is ook naar de meldkamer gegaan.
Naast deze punten hebben wij tussendoor ook Veteranen geholpen met wat praktische hulp.
Bij de ene was dit in de vorm van een doos boodschappen bij de ander hulp met het onderhouden van zijn/haar tuin/huis.
Maar ook gewoon een luisterend oor of een drankje tijdens het Veteranencafe zijn.

Thomas H. Bruining                                                                                                                                                                                                       Secretaris Stichting Veteranen Comité Drachten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel jaarverslag  2019

Door de Penningmeester

Het jaar 2019 was een jaar waar we met niks begonnen, maar dankzij sponsoring en een subsidie van de gemeente toch financiële ruimte gevonden hebben om onze eerste veteranendag Smallingerland hebben kunnen realiseren.                                                                                                                  Echter heel veel speling hadden we niet zodat ons budget eind december bijna weer op 0 stond.
Doordat we een ANBI-stichting zijn is het voor bedrijven ook gunstiger om ons financieel te ondersteunen.                                                                           Hier gaan we in 2020 dan ook wat intensiever op in.
Zodat we langzaam maar zeker een stabiele grond hebben om onze activiteiten te kunnen realiseren en te ontplooien.
We kunnen als bestuur en als Stichting tevreden terugkijken op het jaar 2019, maar niet op onze lauweren rusten.

Heeft u over de financiën nog vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Freerk Meuken
Penningmeester Stichting Veteranen Comité Drachten