Veteranen uitvaart

Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland.

Ze hebben zich ingezet in dienst van de vrede en leverden zo een belangrijke bijdrage aan onze vrijheid en de welvaart van nu.

Om hier recht aan te doen, bevat de veteranenuitvaart de bijzondere elementen die te maken hebben met dit verleden.

 

===========================

 

Helaas hoort het erbij.

Eens zullen wij afscheid moeten nemen van een geliefde, zo ook van een Veteraan.

Dit kan natuurlijk op een normale manier maar er kan ook gekozen worden om afscheid te nemen van de Veteraan op een veteraan waardige en eervolle manier.

Diverse verenigingen zoals bv het COM (Contact Oud Mariniers) maar ook Monuta bieden dit al een tijdje voor haar leden aan.

Stichting Veteranen Comité Drachten Bied dit ook aan voor de veteranen uit hun regio.

De stichting heeft al diverse keren een Veteraan uitgeleide mogen doen.

 

Professioneel en waardig

Ons Team Veteranen Uitvaarten heeft alle kennis en deskundigheid voor het begeleiden van uitvaarten van Veteranen.

Wij zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

En daarbij staat erkenning en waardering voorop.

 

Op maat

Een veteranenuitvaart wordt precies zo opgezet zoals de veteraan zelf wilde of de nabestaanden willen.

Zo kan op de rouwbrief een logo komen van het krijgsmachtonderdeel, het veteraneninsigne of de veteranenvereniging waarvan de overledene lid was.

Ook kunnen de onderscheidingen in de juiste volgorde worden geplaatst en kunnen de aanwezige militairen en veteranen via een traditionele signaal taptoe een eregroet brengen.

Ook kan ervoor worden gekozen om de kist te bedekken met de Nederlandse , Provincie of Veteranen vlag en kan de veteranenvereniging waar de overledene lid van was een rol vervullen. 

Dit kan door bijvoorbeeld een ere haag van veteranen bij aankomst uitvaart locatie.

of een doden wacht bij de kist.

 

Uitvaartwensen zijn belangrijk

Om een veteranenuitvaart precies zo in te vullen dat deze past bij de overledene, is het belangrijk dat de nabestaanden van de veteraan weten welke keuzes zij moeten maken rondom de uitvaart.

Speciaal voor mensen met een veteranenstatus is er daarom het informatieformulier wilsbeschikking.

Hierop kunnen tot in detail alle wensen worden genoteerd die te maken hebben met het bijzondere verleden van de veteraan.

Het is wenselijk dat de veteraan vooraf aangeeft naar welke ceremonie zijn voorkeur uitgaat.
Dit kan hij kenbaar maken door contact op te nemen met het secretariaat.
De secretaris zal de daarvoor aangewezen bestuursleden verzoeken een huisbezoek te brengen bij de aanvrager.
Tijdens dit huisbezoek zal het informatieformulier wilsbeschikking ingevuld en ondertekend worden.

Wij adviseren u een kopie van dit document te bewaren op een daarvoor geschikte plaats bij de uitvaarverzekering bescheiden.

Het origineel zal door het secretariaat van de afdeling worden veilig gesteld en gebruikt worden om ter zijner tijd in overleg te gaan met de nabestaanden en de leiding van het uitvaartcentrum, om de nodige maatregelen voor de veteranenuitvaart kunnen te treffen.

Wacht niet tot het te laat is en uw nabestaanden de keuze moeten nemen.

 

Tel: 06 31595324

mail: veteranencomitedrachten@gmail.com

 


Dat ons werk mag bijdragen tot een respectvol en eerbiedig afscheid van onze vrienden.

 

===========================