Freerk Meuken

penningmeester 2018 t/m 2021

Hans Scholte

Alg. Bestuurslid 2019 t/m 2023

Luitjen Jan Vogelzang

Voorzitter 2018 t/m 2024

 

Sjoerd Kuperus

Alg. Bestuurslid 2018 t/m 2020