Op Kerstavond hebben een groep Veteranen van Stichting Veteranen Comité Drachten samen met de Burgemeester van Smallingerland en zijn vrouw, zich om 17:00 uur verzameld bij Stationsrestauratie "de Koffiebus" te Drachten.

Om 17:20 uur gingen zij van daaruit zich lopend verplaatsen naar de zuiderbegraafplaats Drachten om ook dit jaar weer lichtjes op de Oorlogsgraven te plaatsen.

De Veteranen hebben na het plaatsen van ieder lichtje op een oorlogsgraf de Eregroet gebracht.

een gedeelte van de groep Veteranen zijn daarna doorgegaan naar Drachtstercompagnie en Rottevalle om ook daar lichtjes op de oorlogsgraven te plaatsen.

Net voor het plaatsen van de lichtjes In Dr. Compagnie heeft Jan Wester uit handen van de secretaris en penningmeester de Coin gekregen voor zijn inzet voor  en betrokkenheid bij de Stichting.

Na het plaatsen van de lichtjes aldaar is Jan Wester doorgegaan naar Gorredijk om ook daar dit te doen. 

Deze vorm van respect wordt al een aantal jaren door heel Nederland gedaan.

Vaak door mensen uit de omgeving van waar de oorlogsgraven liggen. 

Op deze manier worden ze ook in deze dagen niet vergeten.

Ook volgend jaar zullen we dit weer doen.

u bent welkom om u bij ons aan te sluiten.