Nuldelijnsondersteuners zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan veteranen, dienstslachtoffers en hun gezin. Zij vormen een landelijk netwerk dat veteranen met een hulpvraag opvangt en zo nodig de weg wijst naar het Veteranenloket.


De nuldelijner ondersteunt en begeleidt u eventueel naar hulp, maar is zelf geen hulpverlener.

Er zijn diverse vormen van nuldelijnsondersteuning.


Nuldelijnsondersteuner veteranen


Veel veteranenverenigingen en ontmoetingscentra hebben opgeleide nuldelijners die zich inzetten voor de eigen leden en veteranen in hun omgeving.

Door al deze ondersteuners met elkaar te verbinden in een netwerk kan iedere veteraan en zijn relaties in zijn eigen omgeving een nuldelijnsondersteuner vinden.

Het Veteranen Platform vervult de coördinerende rol.

Op zoek naar een nuldelijnsondersteuner in uw omgeving?

Dat kan eenvoudig via uw vereniging of de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv).

Deze vindt u op de website DiSKv.

Bekijk hier de folder van het Veteranen Platform over Nuldelijnsondersteuning.